Agtergrond

Laerskool Bastion, geleë in Proteahoogte (Brackenfell-Suid), bestaan sedert Januarie 1980. Dis ‘n parallelmediumskool wat onderrig verskaf in beide Afrikaans- en Engelsmedium. Sedert dit in 1980 met 294 leerders begin het, groei die inskrywings elke jaar.

 

Die skool bied ‘n gebalanseerde opvoedingsprogram aan. Akademies huisves ons leerders van Graad R tot Graad 7. Daar word na uitnemendheid gestreef. Die Interhuiskompetisie, die Prysuitdeling en die DUX-leerder elke jaar, bewys dit. Leerders ontvang didakties-remediërende hulp waar nodig. Ons strewe is om ons leerders se intellek ten volle in te span. Ons het ook twee ten volle toegeruste rekenaarsentrums, waar rekenaargeletterdheid as deel van die kurrikulum aangebied word.

 

Op kultuurgebied neem ons aan die Internasionale Tygerberg-Eisteddfod deel waar ons baie goed presteer. Ons het twee groot kore, hou gereeld konsert, Kersspele en ons bied verskeie dramas en sangoptredes van buitepersone aan. Verskeie van ons leerders verwerf groot eer op die verhoog. Op sportgebied bied ons rugby, krieket, hokkie, tennis, atletiek, landloop, boogskiet en skaak aan.

 

Die skolierpatrollie, die biblioteekmonitors en ons prefekte verrig koningswerk. Hierdie leerders is leiers wat wind en weer trotseer om op hul pos te wees. Ons stelsel van prefekte verseker dat goeie dissipline gehandhaaf word en skoolreëls gehoorsaam word. Die personeel is almal hoogs en toepaslik gekwalifiseerd. Die personeel en leerders verteenwoordig al die kleurgroepe van die land, maar in Bastion is ons slegs Bastioniete.

 

Die skoolkomitees, Beheerrade, en tans Beheerliggaam het oor jare, getrag om net die beste diens te lewer. Hulle het die knapste opvoeders probeer aanstel. Daarom baat ons leerders daarby. Die Beheerliggaam stel elke jaar ‘n begroting op wat bekostigbaar is, sodat ons addisionele opvoeders kan betaal. Die skool kon ook addisionele klaskamers uit eie sak bou. Ons wil graag ‘n veilige gelukkige hawe vir al ons leerders wees, ‘n plek waar hulle kan groei en groot word. Ons wil graag skakeling met al ons ouers hê. Daarom handhaaf ons ‘n beleid van openheid, bied ons vier oueraande per jaar aan en het ons ‘n flukse Ouer-Onderwyservereniging.

 

Bastion deel sy skooldrag met al die skole in die dorp, neem kompeterend deel in al die sportsoorte, bevorder liefdadigheid, neem ons kinders op talle uitstappies en bied Buitelugopvoeding aan. Ons ideaal is dat elke Bastionleerder, volkome toegerus en gereed vir die hoërskool sal wees as hy/sy ons as Graad 7 verlaat. Die feit dat so baie van ons oudleerders tans nasate by ons inskrywe, spreek boekdele.