Akademie

Die volgende vakke word by Laerskool Bastion aangebied:

 

1) Afrikaans

2) Engels

3) Xhosa

4) Wiskunde

5) Skeppende Kunste

6) Lewensoriëntering

7) Sosiale wetenskap

8) Natuurwetenskap en Tegnologie

9) Ekonomiese en Bestuurswetenskap