bastion-primary
Algemene Inligting

Laerskool Bastion is 'n parallel medium skool.

(Dit beteken daar word aparte klasse in Afrikaans en Engels aangebied)

 

Skoolgelde 2018

Gr R - R12 705 per jaar (R1155 x 11 maande)

 

Gr 1-7: R11 440 per jaar (R1040 x 11 maande)

Betaal voor of op 28 Februarie 2018 = R10 296 EFT/Kontant of R10 582 met Kredietkaart.

 

Verdere belangrike inligting:

Inskrywingsvorms, finansiële briewe, prospektus en die Bastion-jaarverslag kan gevind word deur op die "link" Dokumente te klik.

 

Kontak ons by:

Telefoon: 021 981 1882

Faks: 021 981 6174

Epos:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

 
Skoolhoof: Mnr. Eksteen

Vir die jaar 2016 het ons weereens bevestig wat vir ons belangrik in Bastion is, naamlik hoë waardes, wedersydse respek, dissipline, verantwoordbaarheid, selfontwikkeling en vele meer.

 

Ten spyte van laagtepunte en te midde van hoogtepunte, bly die personeel positief, ingelig en professioneel. Ek wil elkeen van die personeel wat op sy/haar unieke manier ‘n bydrae gelewer het, bedank. Ek glo dat die onderlinge ondersteuning en empatie vir mekaar ons werkplek so besonders maak – mag dit so bly!

 

My most sincere appreciation to the more than 80% of parents who have wholeheartedly co-operated and supported me, the staff and the school in the interest of our pupils. I salute and honour you for that.

 

Aan elk van ons huidige leerders, my innige waardering en dank vir julle toewyding, hardwerkendheid en goeie gedrag. Ek hoop dat elkeen van ons Graad 7-leerders altyd met trots sal onthou dat hul ‘n leerder van die beste laerskool in die Kaap was. Ek het in die verlede en sal nog in die toekoms ook oud-leerders se prestasies in die hoërskool en latere lewe met trots volg.

 

My most sincere appreciation to Metropole East Education Department, for their advice, helpfulness and guidance throughout this past year.

 

Soveel seëninge het die afgelope jaar deel van ons geword, dat ons ons taak by Bastion altyd met vertroue en geloof kon uitvoer. Al my dank, lof en eer daarvoor kom ons Hemelse Vader vir Sy genade en leiding toe.

 

My congratulations to staff members and all families who had new-born babies during this year. I hope they will bring you great joy. Allow me to also express my condolences to everyone who lost a loved one during this year.

 

From all of us at Bastion we want to wish you a peaceful and blessed Christmas and a prosperous New Year. We wish you sufficient time to ponder and to rest, time to reunite with friends and family, time to get excited about life and the country we live in and time to realize that your life was definitely worth saving.

 

Die positiewe gesindheid wat ons van almal wat verbonde is aan Bastion ervaar, wil ons laat oorspoel na 2017.

 

Vires Veritas.

 

 

CD Eksteen (Skoolhoof/Principal)

 

2016

 
Visie

Om hardwerkende, kreatiewe leerders vir die toekoms voor te berei.

 

Missie

By Bastion wil ons met behulp van die beste personeel en die beste middele die beste onderwys aan ons gemeenskap se kinders bring. Ons glo dat gelukkige opvoeders gelukkige kinders tot verantwoordelike volwassenheid sal lei. Ons onderskryf onderwys volgens Christelike beginsels.

 

 
Vision

OUR VISION

To develop well-balanced, happy, hard working and fulfilled individuals

who will be an asset to society for the future.